Dezbaterea Bugetului Local

Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a solicitat factorilor decidenți, de la nivel județean și local, să organizeze dezbateri publice privind bugetele aferente anului fiscal 2021.  Este important ca toți factorii implicați să conștientizeze problemele pe care le întâmpină elevii atunci când vine vorba de transportul local gratuit, bursele pe care le merită, dar nu le primesc întotdeauna și alte subiecte pe care considerăm prioritare în acest moment, precum condițiile din școli.

Vezi mai multe detalii pe următorul link: https://bit.ly/3ccMNQJ

BEx CJE Sibiu a trimis adrese către aproape toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județ prin care au informat autoritățile locale cu privire la tipurile de burse, criteriile generale de acordare, dar și de cuantumul minim pe care Guvernul României l-a decis prin HG 1064/2020. În urma acestor adrese, majoritatea UAT-urilor au adoptat Hotărâri ale Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale, pe care ni le-au trimis ca răspuns.