Notele de la simulare nu apar in catalog decat la cerere

Notele de la simulare nu apar in catalog decat la cerere

Deși apreciem efortul tuturor profesorilor implicați în procesul de corectare a lucrărilor de simulare a examenului de bacalaureat național, ne menținem poziția în privința informării elevilor în ceea ce privește dreptul acestora de a nu își trece notele obținute în catalog. 
În susținerea acestui fapt, Procedura aprobată de Ministerul Educației Naționale privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018, menționează cu claritate: 
,,Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.” (cap. V, art. 14, alin. 2) 

Sursa oficială completă: http://ismb.edu.ro/documente/examene/2018/procedura_MEN_simulare_EN_si_BAC_2018.pdf.