Despre noi

Încă din octombrie 2010, noi suntem vocea elevilor sibieni.

Viziune

Elevii, văzuți sub unitatea Consiliului Elevilor reprezintă principalul beneficiar al sistemului de învățamânt, fiind considerați o forță în societate, ajutând la dezvoltarea acesteia prin cultură și educație calitativă.

Misiune

Consililul Județean al Elevilor Sibiu este unica structură din județ care are scopul de a apăra drepturile elevilor, coordonând activitatea Consiliilor Școlare, asigurând un mediu benefic dezvoltării personale și profesionale a elevilor din instuțiile de învățământ preuniversitar.

Structura CJE Sibiu

Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu este alăcuit, conform art. 23 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECS nr. 3838/23.05.2016, din Adunarea Generală, compusă din preşedinţii Consiliilor Şcolare ale Elevilor şi condus de către Biroul Executiv şi directorii departamentelor de nivel judeţean.

Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Județean al Elevilor Sibiu este subordonat Consiliului Național al Elevilor înființat în anul 2007, fiind unica structură de reprezentare a elevilor din România la nivel național și, totodată, un for consultativ al Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România.

Echipa

Biroul executiv

Drăgan David

Președinte

Danciu Sandra-Ioana

Vicepreședinte

Vasile Bianca-Elena

Vicepreședinte

Bleaja Șerban Sebastian

Vicepreședinte

Herculea Stelios-Ilie

Secretar

Directori de departament

Moga Teona

Director pe Departamentul de cultură și programe școlare

Bodi Bogdan-Ioan

Director al Departamentului pentru învățîmântul gimnazial și teoretic

Toth Raphael

Director al Departamentului pentru învatamant profesional, tehnic și vocațional

Rățoi Răzvan

Director pe Departamentul de Voluntariat

Biroul de presă

Balaci Oana-Miruna

Director PR

Manase Alexandru

Director IT

Popentiu Vlad

Director IT

Rotari Denis

Director Foto